หน้าหลัก   ร่วมงานกับเรา
Business Development Manager
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • โต้ตอบกับลูกค้าด้านการตลาดและประสานงานเกี่ยวกับการรับประกันชีวิตต่อและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำข้อเสนอต่างๆและสัญญาประกันชีวิตต่อ
 • ร่วมประสานงานและจัดทำรายงานต่างๆ กับหน่วยงานภายในบริษัท เช่น Product development department,  Risk management department, Data support department
 • ร่วมทำโปรเจคของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 35ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5ปีในธุรกิจประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ด้านการตลาด หรือการพัฒนาธุรกิจ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ กระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในเกณฑ์ดี
 • มีทัศนคติเชิงบวก
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
recruitment@thaire.co.th

Thai CAC