ความรู้ด้านตลาดประกันภัย

ข้อมูลการตลาด

Year 2022

Insurance 101 ตอนที่ 19 ประเภทของการประกันวินาศภัย

Insurance 101 ตอนที่ 18 องค์กรหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยไทย 

Insurance 101 ตอนที่ 17 ตำแหน่งงานในธุรกิจประกันภัย

Insurance 101 ตอนที่ 16 เทคโนโลยีกับการประกันภัย

Insurance 101 ตอนที่ 15 การลงทุนของบริษัทประกันภัย

Insurance 101 ตอนที่ 14 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

Insurance 101 ตอนที่ 13 การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย

Insurance 101 ตอนที่ 12 การประกันภัยต่อ

Insurance 101 ตอนที่ 11 ผู้ประเมินวินาศภัย

Insurance 101 ตอนที่ 10 การพิจารณารับประกันภัย

Insurance 101 ตอนที่ 9 คนกลางประกันภัย

Insurance 101 ตอนที่ 8 ช่องทางและรูปแบบการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย

Insurance 101 ตอนที่ 7 เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย

Insurance 101 ตอนที่ 6 หลักสำคัญของสัญญาประกันภัย

Insurance 101 ตอนที่ 5 สัญญาประกันภัย

Insurance 101 ตอนที่ 4 ระบบนิเวศของการประกันภัย และ ประโยชน์ของการประกันภัย

Insurance 101 ตอนที่ 3 การประกันภัย

Insurance 101 ตอนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

Insurance 101 ตอนที่ 1 ความเสี่ยง

PDPA

Year 2021

Insurance Banana Skins 2021

12 เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์สำหรับปี 2022 2021

ไข้หวัดใหญ่ อันตรายกว่าที่คิด 2021

Long COVID ชีวิตเปลี่ยน 2021

ความเหมือนที่แตกต่าง … เมื่อฝุ่น PM2.5 มาพร้อม COVID-19 2021

Environment, Social and Governance – การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 2021

คาดการณ์เบี้ยประกันภัยปี 2564 และแนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2565 2021

Online Shopping … ชีวิตวิถีใหม่ มาไวกว่าที่คาด 2021

Climate Change El Niño and La Niña และการประกันภัย 2021

เกาะติดเทรนด์ Telehealth & Telemedicine 2021

Precision Medicine 2021

มองโลกจากบนฟ้า ไขปัญหาด้วยการใช้ Drone (ภาคจบ) 2021

มองโลกจากบนฟ้า ไขปัญหาด้วยการใช้ Drone 2021

เจาะพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 2021

Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัยจากภัย 2021

อาชีพเกิดใหม่ในช่วง COVID-19 และการปรับตัวของธุรกิจ 2021

รถยนต์ไร้คนขับ ยกระดับพาหนะแห่งอนาคต 2021

เปิดโลกรถยนต์ไฟฟ้า เทรนด์มาแรงแซงรถสันดาป ภาคจบ 2021

เปิดโลกรถยนต์ไฟฟ้า เทรนด์มาแรงแซงรถสันดาป ตอนที่ 1 2021

ICP 2021

ฉ้อฉลประกันภัย เรื่องใหญ่ใกล้ตัวเรา 2021

Lazy Economy 2021

เบาหวาน … เบาได้เบา 2021

COVID-19_Emerging Risks Emerging Opportunitie ของธุรกิจประกันภัย 2021

Year 2020

Usage Based Insurance ใช้แค่ไหน จ่ายแค่นั้น 2020

Update ความคืบหน้าของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 2020

ประกันภัยที่อยู่อาศัย กับวิถีชีวิตที่ติดบ้าน 2020

ประกันภัยรถยนต์ มีไว้ … อุ่นใจทุกการเดินทาง 2020

Health Insurance ประกันภัยที่ควรมีไว้ในยุค New Normal 2020

คาดการณ์เบี้ยประกันภัยปี 2563 และธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2564 2020

เจาะลึกประกันภัยรถยนต์ปี 2564 และทิศทางในอนาคต 2020

บริหารความเสี่ยงการเปิดประเทศ ด้วยประกันภัย COVID-19 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2020

รู้ทันภัยไซเบอร์ 2020

การเข้าสู่ Hard Market ของธุรกิจประกันวินาศภัย 2020

เจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตในปี 2021 2020

เมื่อโลกเปลี่ยนไป ลูกค้าก็กลายพันธุ์ กลยุทธ์การตลาดปี 2021 2020

Digital Platform สำหรับธุรกิจประกันภัยรถยนต์ 2020

Digital Platform โมเดลการทำธุรกิจสำหรับศตวรรษที่ 21 2020

Telemedicine เทรนด์ใหม่มาแรง แซงทางโค้ง 2020

Work from Home อย่างไรในยุค COVID-19 2020

UBER เทคโนโลยีที่ตอบ Pain Point ผู้บริโภค 2020

Tesla Insurance เมื่อ Elon Musk บุกตลาดประกันภัย 2020

Branchless Banking เมื่อธนาคารไม่มีสาขา แล้วประกันภัยในวันหน้าจะเป็นอย่างไร 2020

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาไว ใกล้ตัวกว่าที่คิด 2020

คาดการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปีหนูทอง 2020

เข้าใจการประกันภัยต่อ บริบทที่จำเป็นต่อธุรกิจประกันภัยไทย 2020

Year 2019

Cyber insurance potential in Thailand 2019

บทเรียน InsurTech ในประเทศจีน 2019

Year 2018

กระแส Chatbot กับโลกธุรกิจประกันภัย 2018

Year 2015

ธรณีพิบัติภัยกับประเทศไทย มหันตภัยที่รอเวลา 2015