การรับประกันภัยต่อ

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยต่อในประเทศไทยที่ให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพมากว่า 40 ปี เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อที่หลากหลาย ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันสรรพภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยความรับผิด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยสุขภาพ

การบริหารขีดความสามารถในการรับประกันภัยต่อของเราได้คำนึงถึงการเกิดภัยทั่วไปและเหตุการณ์มหันตภัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนและความมั่นคงของบริษัท และมีการจัดทำแบบจำลองต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงที่รับไว้เอง การบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนได้ถูกนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบและถูกใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารประกันภัยต่อและขีดความสามารถในการรับประกันภัยให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

Service Contact

Email: inquiry@thaire.co.th