พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายโดยอาศัยประสบการณ์ในธุรกิจที่เรามีมาอย่างยาวนานผนวกกับเทคโนโลยีระดับไฮเอนด์และทีมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับเฟลโลรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์เรายังได้จัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจประกันภัยทั้งการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนรถยนต์การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันสุขภาพบริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและบริการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในธุรกิจประกันภัย เพื่อช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของคู่ค้าให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Service Contact

Email: inquiry@thaire.co.th

Our Highlight Products