THREI

บริษัท ไทยรี อินโนเวชั่น จำกัด

ทำความรู้จักกับ

ก่อตั้งเมื่อปี 2559 ในนาม บริษัท คาร์พูล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

เป็นผู้พัฒนาและให้บริการ Carpool ขับดีมีเงินคืน ซึ่งเป็น peer-to-peer platform สำหรับประกันภัยรถยนต์เป็นรายแรกของประเทศไทย

ในปี 2560 Carpool ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Krungsri RISE Batch 2 ในปี 2561 Carpool ได้รับการรับรองจากโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (OIC’s Insurance Regulatory Sandbox) และได้รับรางวัลชมเชยจาก OIC Insurtech Award 2018 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมทั้งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Allianz Ayudhya Activaton 1st Batch

ในปี 2562 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยรี อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการ platform อื่นๆ นอกเหนือจาก Carpool โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและลดความผิดพลาด ทั้งจากการพัฒนาขึ้นเองและร่วมกับ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ

บริการที่สำคัญ

  • ให้บริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นแก่บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต และบริษัททั่วไป 
  • ให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค